Кокой кести куу и как установить приложение сбербанк онлайн на андроид

Озгочо жаралган куу. Нурак Абдыракмановдон олбос-очпос шедевр болуп, ушул куу калды. Жогоруга of the page up there ^; Жооп жазуу. Тунгуч чыгармасы «Капкакбай» деген поэма (кийинчирээк кайра жазылып, « Кокой кести» аталып 1961-жылы жарык коргон). 1930-жылдан тартып.